Självkänslacoaching

Den psykiska ohälsan ökar i världen, stor del av den beror på de höga och ofta orimliga kraven vi har på oss själva, känslan av att vi aldrig duger och att vi inte lever så som vi själva vill. Många vet inte ens om att de har låg självkänsla och förstår då inte att de kan vara på grund av den som de mår dåligt. Tecken på låg självkänsla kan till exempel vara kontrollbehov, avundsjuka, känslig för kritik och skuldkänslor. Många inser inte att de problemen de upplever i vardagen kan bero på låg självkänsla.

Klankar du ofta ner på dig själv? Inte litar på din egen förmåga eller ständigt klagar på dig själv? Då kanske du har låg självkänsla. Det kan vara svårt att vet hur vi ska kunna ändra på det. Oftast har det följt med hela livet och blivit en del av oss. Men vi förtjänar så mycket bättre än att gå runt och trycka ner oss själva och våra behov. Det är så ofta vi bara gör som alla andra eller lever utifrån hur vi borde enligt andra. Men min fråga till dig är hur skulle du vilja leva?

Tillsammans hittar vi svaren på hur du egentligen vill leva och hur du ska kunna nå dit.

Alla dina värderingar du har och lever efter, är det verkligen dina?

Vid första tanke kanske ditt svar är ja. Men om du börjar att ifrågasätta de och bli mer medveten om de kan du komma att ändra dig.

Under coachingen så hittar vi dina inre sanningar, drömmar och mål. Inte de mål du har satt bara på grund av andras föreställningar hur man ska leva. Vi hittar de mål som är dina och bara dina.

Vi har levt med våra föreställningar så länge att vi tror att de är våra. Men är det verkligen så viktigt för dig att tex. Bli läkare, advokat eller är det bara vad du blivit inlärd att tro. Är det verkligen vad du vill göra?

Om du fick välja helt själv vad du skulle vilja jobba med, livet du vill jobba och hur din framtid ska se ut? Helt utan att tänka på vad andra ska tycka eller vad du borde göra. Det är svaren vi ska hitta och även vägen dit.

Ett liv där du lever precis som du vill leva utan något som stoppar dig. Ett liv i fullständig harmoni och lycka.

När du börjar prioritera dig själv och lyssnar på sig själv så kommer du bli mycket gladare och lyckligare. Du behöver inte heller längre gå runt och fundera på vad du verkligen vill. För det vet du när du sätter dig själv och dina mål först.

Varför ska någon annan avgöra vad du ska jobba med, hur många barn du ska få eller vilken utbildning du ska gå? Det angår ju bara dig.

Att lära sig att lyssna på sin egen sanning istället för andras kan vara svårt men med träning så går det och till slut kommer det komma automatiskt.

När du lär dig det här så kommer din självkänsla bli mycket bättre och hela ditt liv kommer bli bättre. Ditt liv kommer bli fylld med mer positivitet och lycka.

Följ din inre sanning och ingen annans!