Kompentenser

  • Under utbildning till certifierad självkänslacoach
  • Diplomerad mindulness- och meditationscoach
  • Diplomerad stresscoach
  • Diplomerad QI-gong instruktör
  • Certified law of attraction practioner
  • Undersköterska