Hur går det till?

Jag erbjuder onlinecoaching till dig som vill få bättre självkänsla, bättre självinsikt eller skapa ditt drömliv. Jag coachar antingen via telefon eller Skype, bokning görs via mejl.

Innan vi börjar med coachingen kommer jag be dig att fylla i ett papper med frågor för att både du och jag ska få insikt och bli medveten om vad du vill ha hjälp med och vad ditt mål med coachingen är.

Sedan har vi ett första samtal där vi tillsammans går igenom dina svar, sätter eventuella mål och där du kan berätta om dina förväntningar på mig som coach. Vi gör en planering och bokar in första sessionen.

En coachingsession är 60 minuter.

Hur många sessioner som behövs är individuellt. Antingen bokar du en i taget eller så väljer du något av mina paket med sessioner. Oftast får du som blir coachad uppgifter mellan sessionerna att göra, så tiden mellan sessionerna kan avgöras utifrån omfattningen av uppgifterna.